21.04 Moscow, National Show, judge Zhitkova L.V.

Our Nois Epoha Vanessa (Maggekata Bisquit & Epoha Kurabo Fleur Elly)JCAC, BOB.

She is Junior Russian Champion now. Our greetings to the owner.

21.04 International Show , Tashkent, Uzbekistan. Judge Sarmont

Epoha Kurabo Vagay (Metallic Veniamin+Epoha Kurabo Chantrelle)-ex,CAC, R.CACIB

22.04 International Show, Tashkent, Uzbekistan. Judge-Smirnova

Epoha Kurabo Vagay-ex, CAC.

Vagay-ChUZB!!

Thanks to Sergey&Katja for the pictures

Vagay Uzbekistan
Uzbekistan Tashkent