Schnauzer puppies in Morning Star kennel, Russia, Samara. Sire-Nois Epoha Rockfeller. Dam-JCh Rus, Ch Rus, Club Ch Horoshenkaya Lady Zvezda.

Horoshenkaya Lady Zvezda